CREF methode

CREF methode

CREF-Methode®

Er wordt tijdens de sessies met paard gewerkt met de zogenaamde CREF-Methode welke is gebaseerd op de piramide van Maslow (1943). Met deze methode kan er op een dieper niveau gekeken worden naar de sociaal emotionele ontwikkeling van de mens.

Hoe werkt de CREF-Methode®?

De afkorting CREF staat voor, Circle Reprint Emotional Foundation. Bij de CREF-methode wordt er gewerkt met het CREF-Model. Dit model bestaat uit een cirkel van 7 levensbehoeften (vlgs Maslow).

untitled

Door de cirkel in te zetten ontstaat er een helder inzicht in onvolledige of ontbrekende levensbehoeftes (Circle). Vanuit dat vertrekpunt kan er gericht worden hersteld of ontwikkeld (Reprint). Vervolgens ontstaat er een volledige persoonlijke verbinding (Emotional). Het basisvertrouwen van de volwassene/het kind wordt versterkt (Foundation).

Wanneer CREF-Methode®?

De CREF-Methode kan worden ingezet bij alle persoonlijke ontwikkelingen. Situaties in het bijzonder:

 • Hechtingsproblematiek
 • ADHD/ADD
 • ASS (PDDNOS)
 • PTSS klachten bij (jonge) kinderen, jeugdigen of volwassenen,
 • Sterk verminderd basis-/zelfvertrouwen door angstklachten, stress, depressie, rouw, slaap-, leer- of eetproblemen, problemen met sociale contacten etc.

Wat is Hechtingsproblematiek?

Hechtingsproblemen kunnen ontstaan bij kinderen/volwassenen die een traumatische ervaring hebben gehad. Daarnaast hebben sommige kinderen/volwassenen een hoger risico zoals adoptiekinderen, pleegkinderen, kinderen met een lichamelijke stoornis, huilbaby’s of kinderen die lang in het ziekenhuis hebben gelegen. Er is ook een verhoogde kans als ouders zelf onveilig gehecht zijn, psychische problemen hebben of als kind verwaardloosd, niet gezien/gehoord of mishandeld zijn.

Hechtingsproblematiek is een patroon van gedragingen, ontstaan als gevolg van een indrukwekkende gebeurtenis waardoor het basisvertrouwen aangetast is. Wanneer men geboren wordt, is er van nature een basisvertrouwen van ongeveer 70%. De andere 30% zal normaliter groeien op basis van ervaringen die als kind opgedaan worden. Wanneer er een vroege angstige ervaring is, zal deze 70% moeizaam gehaald worden. Het basisvertrouwen wordt door deze ervaring aangetast en er komt automatisch een overlevingsdrang opgang. Dit kan hechtingsproblematiek veroorzaken. We werken vanuit de Prenatale Hechtingstheorie waarbij de 7 kritische hechtingsmomenten woden meegenomen in de behandeling, zoals;

 • de moeder heeft stress ervaren tijdens de zwangerschap;
 • medisch ingrijpen bij conceptie (bijv. IVF) en/of bevalling (keizersnede, vacuümpomp);
 • vroeggeboortes (couveusekindjes);
 • een emotioneel onbereikbare moeder (bijv. postnatale depressie);
 • een verlies (zelfs al voor geboorte) van een tweelingzus of broer

In de vroege ontwikkeling – ook wel de inprentingfase genoemd – kan dit leiden tot stress. Wanneer dit niet erkend, gesignaleerd of niet op de juiste wijze behandeld wordt, ontstaat er veelal een Post Traumatisch Stress Syndroom. Stresshormonen die hierbij in de hersenen vrij komen, verstoren de opbouw van het basisvertrouwen sterk. Dit kan resulteren in sociaal emotionele problemen. Er volgen vaak moeilijkheden binnen gezinssituaties, op school en later als volwassene in (werk)relaties.

Hechtingsproblematiek herkennen

Hoe hechtingsproblematiek herkend kan worden bij kinderen en volwassenen zal liggen aan welke overlevingsstrategie (onbewust) gekozen is.

Een aantal voorbeelden:

 • een huilbaby (vechten) of juist erg stil, is naar binnen gekeerd (verstarren);
 • zeer drukke uitingen van baby, kind, volwassenen (lijkt op ADHD);
 • teruggetrokken gedrag (lijkt op autistisch spectrum);
 • voortdurend controle willen houden op hun omgeving;
 • hoogsensitiviteit;
 • goed kunnen observeren, taxeren en manipuleren van anderen;
 • een onverzadigbare honger naar aandacht;
 • soms superieur gedrag (narcistisch gedrag);
 • onvermogen en/of angst om relaties aan te gaan (aantrekken-afstoten).

Behandeling Hechtingsproblematiek

Hechtingsproblematiek kan succesvol behandeld worden met de CREF-Methode. Deze behandeling is geschikt voor alle leeftijden. De symptomen van hechtingsproblematiek hebben zeer veel overeenkomsten met ADHD en/of vormen van autistisch spectrum (PDDNOS, Asperger etc.).